Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Jeśli nosisz w sobie samotność to ona nie zniknie w Nowym Jorku, Barcelonie ani Kairze. Zabierzesz ją dokądkolwiek będziesz próbowała uciec. Bo nie da się uciec od samego siebie.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromostatni ostatni viablackatlass blackatlass
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viablackatlass blackatlass
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viastrawberriest strawberriest
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-winter love-winter
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous vialiliowadusza liliowadusza
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vialiliowadusza liliowadusza
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viamamzawieszke mamzawieszke
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand vianasze nasze

December 03 2017

2077 baef 500
Reposted fromqb qb viaapatyczna apatyczna

November 20 2017

4154 0bca 500
The struggle is real.
Reposted fromstormymind stormymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl