Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2018

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou

July 22 2018

Wróć moje serce, serce wróć, niemodną śpiewkę starą nuć. Co się zaczęło w mężnym śnie, to się nie może skończyć źle.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viameem meem

July 21 2018

żyjemy na Facebooku, śpimy z telefonem, kochamy się na niby, rozstajemy na zawsze
— z Pokolenie Ikea
3469 0d0e 500
parallel life goals
Nikt nie może ścierpieć podejrzenia, że o nic nie chodzi i, że nic nie wyniknie. Czy można szukać sensu nie wierząc w jego istnienie?
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
0317 01a8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaapatyczna apatyczna
5384 923d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackatlass blackatlass
W pewnym sensie ta dziewczyna pasowała do mnie jak rzadko która. Była jebnięta, niestandardowa, piękna, młoda, szczera i choć sama tego jeszcze nie wiedziała, z czasem nie chciałaby wychodzić z mojego łóżka.
— Pan Wilk „Tam i z powrotem"
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viamamzawieszke mamzawieszke
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że nic nie jest końcem świata. 
— .
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolalaa olalaa
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl