Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

8516 90cd 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viadiedrunk diedrunk
4780 6623
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabitemyneck bitemyneck
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaurban-cities urban-cities
6335 c688
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viadiedrunk diedrunk

June 21 2017

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viablackatlass blackatlass

June 16 2017

8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viadogs dogs
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viadogs dogs
5511 40d1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadogs dogs
0349 4c57 500
Reposted frompumpernikiel pumpernikiel viadogs dogs

May 24 2017

-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl