Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

0317 01a8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaapatyczna apatyczna
5384 923d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackatlass blackatlass
W pewnym sensie ta dziewczyna pasowała do mnie jak rzadko która. Była jebnięta, niestandardowa, piękna, młoda, szczera i choć sama tego jeszcze nie wiedziała, z czasem nie chciałaby wychodzić z mojego łóżka.
— Pan Wilk „Tam i z powrotem"
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viamamzawieszke mamzawieszke
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
Prawdziwa miłość bywa tylko wtedy, gdy masz kogoś, z kim możesz przegadać całą noc, aż do białego rana.
— James Patterson
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że nic nie jest końcem świata. 
— .
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolalaa olalaa
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
jeśli nie cieszysz się na czyjś widok,  to ja już palę świeczkę   jeśli jeszcze drzecie japy na siebie, ostatecznie?  może być wcale nieźle póki   nikt nie sprawia, że się śmiejesz   nikt nie sprawia, że się śmieję,  tak jak on
— Ten Typ Mes - Nikt
1730 9a62 500

ahungrycoin:

Newtown, Wales

6138 42b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrunkwhipster drunkwhipster

June 26 2018

Kłamstwa nie chodzą w pojedynkę.
Kłamstwa chodzą stadami.
Stadami uporządkowanymi.
Kłamstwa układają się w system.

— Piotr Wierzbicki – Struktura kłamstwa
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
5927 98a6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl